Thursday, 17 September 2009

தாயக உறவுகளின் அவலங்கள் தணிப்போம்


பேரினவாத ஆக்கிரமிப்புப் போரின் உக்கிரத்தை அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கும் தமிழ்மக்களின் முகாம் வாழ்க்கை இன்னமும் முடிவுக்குவராத -  அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்ட - சாபக்கேடாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அங்குள்ள மக்களின் பிரச்சனைகளைக் காணப்பித்து எவ்வாறு வெளிநாடுகளிடமிருந்து நிதியைப் பெற்று ஒரு சொற்பத்தை உதவிவிட்டு மீதியைத் தமது திறைசேரியை நிரப்புவதற்குப் பயன்படுத்தலாம் என்ற திட்டமிடல்களில்தான் கொழும்பு அதிகார வட்டம் தொடர்ச்சியாகப் பயணித்து வருகிறது. இந்நிலையில் முகாம்களில் வாழும் மக்களின் பிரச்சனைகள் தினமும் பெருகிப் பெருகி அவர்களின் தேவைகள் அதிகமாகிய வண்ணமுள்ளன.
- முகாம்களிலிருந்த சுமார் 250 இற்கும் மேற்பட்ட கற்பிணித் தாய்மார்களுக்குக் குழந்தைகள் கிடைத்திருப்பதால் அவர்களுக்கான அவசியத் தேவைகள் அவசரமாகியுள்ளன.
- அங்குள்ள சுமார் 40 ஆயிரம் சிறுவர்களுக்கான போசாக்குணவு அவசர தேவையாகியுள்ள அடுத்த விடயம்.
- முகாம்களிலுள்ள பெண்களுக்கான தேவைகள் அவசியம் கவனிக்கப்படவேண்டிய இன்னொரு முக்கிய விடயம்.
- சகலருக்குமான மருத்துவ மற்றும் சுகாதார வசதிகள் அத்தியாவசியமான அடிப்படைத் தேவைகள்.
- இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அங்குள்ள மக்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு.
-தெய்வீகன்

1 comment:

Mohamed said...

Dear Tamil Brothers, I pray God to give peace and blessing to my Tamil brothers in Sri Lanka. God willing, you will get it soon.

But, If the power given to Like LTTE, it is good for Tamil People. NO.
Power is with GOD. GOD will give the power those who govern with Justice.

What LTTE did in the past. They throw away Muslims from their place. LTTE came to power but DON't know HOW to Govern the people. Affected people (Muslims & Tamils Aswell) contacted their creator (GOD) to give them JUSTIC. So GOD removed LTTLE. This is HOW LTTE is eliminated.
So, what to do?
Solution is asking Forgiveness to our Creator, and then REAL leaders’ will appear in Sri Lanka and guide us.
Contact our creator. And ask forgiveness, and then things will change.
THEN YOU WILL SEE SAME INTERNATIONAL POWERS WILL BRING PEACE TO OUR TAMILS (Either SEPERATE Country OR within SRILANKA Solution with full security as what our Brothers like)
Some of forgiving words of God.
எங்கள் இறைவா! எங்கள் பாவங்களையும் எங்கள் காரியங்களில் நாங்கள் வரம்பு மீறியதையும் மன்னிப்பாயாக! எங்கள் பாதங்களை உறுதிப்படுத்துவாயாக! (உன்னை) மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவுவாயாக!

எங்கள் இறைவா! உன்னையே வணங்குகிறோம். உன்னிடமே உதவியும் தேடுகிறோம். எங்களை நேர் வழியில் செலுத்துவாயாக!

எங்கள் இறைவா! எங்களுக்கு நேர் வழி காட்டிய பின் எங்கள் உள்ளங்களைத் தடம் புரளச் செய்து விடாதே! எங்களுக்கு உன் அருளை வழங்குவாயாக! நீ மாபெரும் வள்ளல்.


எங்கள் இறைவா! நம்பிக்கை கொண்டோம். எங்களை மன்னித்து அருள் புரிவாயாக! நீ கருணையாளர்களில் சிறந்தவன்

எனக்குத் துன்பம் நேர்ந்து விட்டது. நீ கருணையாளர்களுக்கெல்லாம் கருணையாளன் இறைவா! எனக்கு அறிவு இல்லாதது பற்றி உன்னிடம் கேட்பதை விட்டும் உன்னிடமே நான் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன். நீ என்னை மன்னித்து அருள் புரியா விட்டால் நஷ்டமடைந்தவனாக ஆகி விடுவேன்

என் இறைவா! மன்னித்து அருள்புரிவாயாக! நீ அருள்புரிவோரில் சிறந்தவன் என கூறுவீராக!
என் இறைவா! எனக்கு அதிகாரத்தை அளிப்பாயாக! என்னை நல்லோருடன் சேர்ப்பாயாக! பின்வரும் மக்களிடம் எனக்கு நற்பெயரை ஏற்படுத்துவாயாக! இன்பமான சொர்க்கத்தின் வாரிசுகளில் ஆக்குவாயாக!


எங்கள் இறைவா! எங்கள் வாழ்க்கைத் துணைகளிலிருந்தும் மக்களிலிருந்தும் எங்களுக்குக் கண் குளிர்ச்சியைத் தருவாயாக! (உன்னை) அஞ்சுவோருக்கு முன்னோடியாகவும் எங்களை ஆக்குவாயாக!

எங்கள் இறைவா! உன்னையே சார்ந்திருக்கிறோம். உன்னிடமே திரும்பினோம். மீளுதல் உன்னிடமே உள்ளது.
எங்கள் இறைவா! எங்களை உனக்குக் கட்டுப்பட்டோராகவும் எங்கள் வழித் தோன்றல்களை உனக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கும் சமுதாயமாகவும் ஆக்குவாயாக! எங்கள் வழிபாட்டு முறைகளை எங்களுக்குக் காட்டித் தருவாயாக! எங்களை மன்னிப்பாயாக! நீ மன்னிப்பை ஏற்பவன் நிகரற்ற அன்புடையோன்.
.Please consult Islamic Aalims (Priest) and get islamic point of forgiveness
By Your brethren. May God show us blessing on all of our Tamil Brothers

Post a Comment